Heemtuin

 

Wat is een heemtuin?

Een heemtuin (vrij-vertaald thuistuin) bestaat uit landschapjes die te vinden zijn in de directe omgeving. Arnhem beschikt over zo’n uniek en waardevol natuurgebied midden in de stad: Heemtuin Presikhaaf.

Heemtuin Presikhaaf

Uniek aan deze heemtuin zijn de hoogteverschillen en een stromende beek. Het is een afspiegeling van de bijzondere ligging van Arnhem. De stad ligt op de zuidhellingen van een stuwwal, met het hoge Veluwe-massief in het noorden en het lage rivierengebied in het zuiden. Ook heel karakteristiek voor Arnhem en haar omgeving zijn de vele bronplekken, sprengen en beken.

In de heemtuin komen al deze aspecten terug: de overgang tussen hoog en laag, het bijbehorende reliëf én het stromende water. Het noordelijke deel is een afspiegeling van de droge, zanderige en voedselarme Veluwerand. Hier zijn bijvoorbeeld de heide, het eikenhakhout en het eiken-beukenbos te vinden. Het zuidelijke deel is een afspiegeling van het vochtige, kleiïge en voedselrijke stroomgebied van de grote rivieren. Hier zijn een uiterwaard, een dijk en het iepen-essenbos te vinden. Ertussen liggen een akkercomplex, schrale graslanden en enige struwelen. De beek loopt als een ‘blauwe’ draad door de heemtuin.

Op een oppervlakte van bijna twee hectare van voormalig landgoed Presikhaaf liggen twaalf landschapstypen, die karakteristiek zijn voor Arnhem en omgeving. In de tuin is een wandelroute die langs de verschillende landschappen leidt. Informatieborden langs deze route geven uitleg over het beheer en de diverse landschapjes.

Toegang

De heemtuin is gratis toegankelijk en is dagelijks geopend van 8.30 tot 16.00 uur.
De tuin ligt tegenover Stadsboerderij Presikhaaf, Ruitenberglaan 4.
Klik hier voor een plattegrond van de heemtuin.

 

Panorama heemtuin Presikhaaf

Panorama heemtuin Presikhaaf

 

Kleinschalig en soortenrijk

De opzet van de heemtuin is kleinschalig met geleidelijke overgangen tussen de diverse landschapselementen. Dit zorgt voor een grote biodiversiteit. Er leven hier vele honderden plantensoorten, tientallen zoogdier- en vogelsoorten, een handvol amfibieënsoorten en duizenden insectensoorten.

Beheer

Naast de bodem, het water en het reliëf is ook het beheer bepalend voor hoe het landschap eruit ziet. De wijze, intensiteit en frequentie van het beheer selecteert de voorkomende plantensoorten uit. In onderstaand diagram is deze relatie uitgebeeld. Het beheer in de heemtuin is duurzaam, kleinschalig en ecologisch. Men kan het ook ‘ouderwets keuterboeren’ noemen.

 

tabel algemene info pagina heemtuin

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem