Weide

De weiden op een boerderij leveren gras. Gras als voedsel voor het vee dat in de weide staat. Of gras om te oogsten als wintervoorraad voor onze dieren. Daarom zie je niet altijd vee in de weide staan. Als de weide leeg is, krijgt het gras de tijd om te groeien. De weiden zijn leeg:

  • Als de wei net gemaaid is en het gras moet groeien om voor voldoende voedsel te zorgen.
  • Het vee heeft de wei net kaalgegraasd en is overgebracht naar een weiland waar wel voldoende gras is.
  • In de winter. Dan staat ons rundvee op stal. Niet alleen vanwege de kou maar vooral omdat het gras dan helemaal niet groeit.

Stadsboerderij-Presikhaaf-Alise-20151206_FAM5882

Ecologisch weidebeheer

In het voorjaar bemesten we de weide met stalmest. Die is biologisch, we gebruiken geen kunstmest. Ook slepen we in het voorjaar met een kettingsleep achter de tractor over het land om molshopen en andere oneffenheden vlak te strijken. Daarmee stimuleren we de graszoden ook om te groeien én we verdelen zo de uitgestrooide mest. Dan volgt een groeiperiode, waarna de koeien de wei in mogen. Of we maaien het gras om het te oogsten. Dit is de wintervoedselvoorraad voor onze dieren. Het vee gaat dus regelmatig naar een andere, verse weide. Daarom noemen we dit een weidewisselsysteem. Dit proces herhaalt zich twee tot drie keer in het seizoen.

Tijdens het groeiseizoen bestrijden we onkruid biologisch, puur  door het te maaien. Soms het hele veld,  na het zogenaamde afweiden door koeien. Soms gedeeltelijk , bijvoorbeeld op onkruidrijke plekken. Onze bedrijfsvoering, inclusief wisselweidesysteem voldoet aan het EKO-keurmerk SKAL. De Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem