Mestvaalt

De mestplaats is een verzamelplaats van de mest van cavia tot koe, licht snoeiafval (geen takken), gewied onkruid, zaagsel en plantaardig afval. De mest wordt tot zo’n drie en een halve meter hoog opgestapeld. Onder invloed van vochtigheid en oplopende temperatuur verteert alles langzaam in kleinere deeltjes. Daarmee bemesten we het land in het groeiseizoen. Dat is van half februari tot begin september.  In die periode nemen de gewassen (gras in ons geval) de voedingsstoffen uit de mest op. Vanwege de hoge voedingswaarde noemen we mest het ook wel het bruine goud. Mest is onmisbaar voor onze bedrijfsvoering. Zonder mest ontstaat er roofbouw van het land, dan worden de weiden teveel uitgeput. We verkopen geen mest omdat we alles zelf hard nodig hebben.

Natuurlijke bemesting van het land

Als biologisch bedrijf gebruiken we alléén deze mest en geen kunstmest. Net als kunstmest bevat natuurlijke mest mineralen zoals stikstof fosfaat en kalium, maar dan in een lagere concentratie en minder constant van samenstelling.  Een groot voordeel van natuurlijke mest is dat al de organische stof bijdraagt aan een goede bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid. Op de zandgrond van Stadsboerderij Presikhaaf  heeft het gebruik van natuurlijke mest nog meer voordelen. Zandgrond is van nature mineraal arm. Hier zorgt de organische stof voor een beter vochtvasthoudend vermogen. Omdat vaste mest zijn mineralen langzaam afgeeft, spoelt dit niet makkelijk weg na een regenbui. Bij kunstmest is de uitspoeling veel groter op zandgrond. Stadsboerderij De Korenmaat ligt bijvoorbeeld op vette kleigrond. De organische mest draagt daar bij aan een luchtiger structuur.

Gier

Een mestvaalt vangt heel veel regenwater op.  Het mestvocht, ook wel gier genoemd, bestaat voor zo’n 20% uit urine en 80% uit water. De gier die langzaam uit de mestvaalt sijpelt, vangen we op in een put. Stadsboerderij De Korenmaat heeft een helofytenfilter dat de gier op een natuurlijke manier zuivert en omzet in schoon water. Het 80% regenwater in de gier wordt zo gefilterd tot 100% regenwater. Dat levert ons een behoorlijke besparing op van het aantal momenten dat we de gierput moeten leegmaken en afvoeren.

Op Stadsboerderij Presikhaaf slaan we de mest een half jaar lang op voor we het over het land verstrooien. Op Stadsboerderij De Korenmaat is dat een heel jaar. Dat komt omdat de mest in de potstal van Stadsboerderij Presikhaaf langer kan blijven liggen en daardoor al beter voorverteerd is. In een mestvaalt kan de temperatuur wel oplopen tot 70 tot 80 graden Celsius! Dit helpt natuurlijk extra in het verteringsproces.

Presikhaaf-mestvaalt_DSC1662

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem