Koeien

Op de stadsboerderijen hebben we zeldzame rassen en soorten: Lakenvelder, Witrik, Blaarkop, Fries-Hollands rundvee, Fries roodbont en de Brandrode. Verder hebben we nog de MRIJ-koe (Maas Rijn IJssel) die vroeger veel in deze streken werd gehouden. Van de koeienrassen die wij houden, hebben zowel de koeien als de stieren horens. Op de boerderijen worden geen stieren gehouden, deze zijn te gevaarlijk.

Onze koeien staan op verschillende plekken: natuurlijk vind je ze op de beide stadsboerderijen Presikhaaf en De Korenmaat. Maar je ziet ze ook in Arnhem zelf, wat heel bijzonder is. Ze staan onder andere in park Sonsbeek en in de weilanden op de Bosweg. In totaal hebben we ongeveer 25 koeien. 

Voortplanting
Onze koeien krijgen elk jaar een kalf. Het duurt, net als bij mensen, ongeveer 9 maanden voordat het kalf geboren wordt. Kalfjes zijn er niet alleen in de lente. Vanwege het milde Nederlandse klimaat kunnen koeien het hele jaar door een kalf krijgen. De vrouwelijke kalfjes, vaarskalfjes, houden we zelf of verkopen we aan een andere boer. De mannelijke kalfjes, stierkalfjes genaamd, verhuizen naar een biologisch opfokbedrijf. Daar zorgen ze ervoor, dat hij straks biologisch vlees gaat opleveren.

Jongen
Kalfjes leren direct na de geboorte staan en lopen om met hun moeder mee te kunnen gaan. Ze drinken melk uit de uier van een koe. Aan een uier zitten vier spenen. Al snel knabbelt het kalfje aan hooi of gras. Na een half jaar is een kalf gespeend. Dat betekent dat het dan geen melk meer bij de moeder drinkt. Omdat onze koeien niet worden gemolken (wij houden de dieren voor het vlees) blijven de kalfjes langer bij de moeder.

Natuurcentrum-koeien-Lakenvelders

Voeding
Op stadsboerderij Presikhaaf doen we aan biologische landbouw en veehouderij. Dit betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van chemisch-synthetische meststoffen (kunstmest) en bestrijdingsmiddelen. Onze koeien staan zoveel mogelijk in de wei staan en eten daar vers gras, klavers en kruiden eten (biologisch). Een koe eet dan ongeveer 90 kilo gras per dag en drinkt zo’n 70 tot 100 liter water. In de winter, wanneer de koeien op stal staan, krijgen ze brokjes krachtvoer en zo’n 20 kilo kuilvoer per dag. Ook dit voedsel is biologisch.

Leefomgeving
De koeien op de stadsboerderijen lopen het grootste deel van het jaar buiten. De weilanden zijn afgezet met goed hekwerk en schrikdraad. Er is genoeg plek om te schuilen tegen de regen of om in de schaduw te staan. De koeien worden geregeld omgeweid, ze gaan dan naar een andere wei. Dit is nodig om het weiland te laten herstellen en om worminfecties tegen te gaan. In de winter staan onze koeien in een potstal. De koeien kunnen hier vrij rondlopen. Ze staan op stro en laten daarin hun mest vallen. Op de laag stro en mest wordt elke dag nieuw stro gestrooid. De strooisellaag wordt op deze manier steeds dikker. De potstal wordt een aantal keren per winter uitgemest. In het voorjaar wordt de mest over het land uitgereden.

Koeien-in-de-stal_DSC1637

Koeien-weetjes

  • De hoeven van een koe groeien hun hele leven door, net als nagels bij mensen. Omdat de koeien op de stadsboerderij vooral in de wei lopen, slijten hun hoeven niet genoeg en moeten ze één keer per jaar bekapt worden. Meestal gebeurt dit in het voorjaar.
  • Er zijn verschillende soorten koeienstallen: potstal, grupstal en ligboxenstal/loopstal. Meer informatie over deze stallen vind je hier.
  • In de winter staan onze koeien op stal. Tussen half maart en begin mei gaan ze weer de wei in. Dat levert vrolijke taferelen op, de dieren hebben dan echt het voorjaar in de kop. Dit is goed te zien op dit filmpje. Het filmpje komt van Stadsboerderij Presikhaaf.


Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem