Heemtuin

Maak kennis met de landschappen én de bijbehorende leefgemeenschappen uit de omgeving van Arnhem. Sinds 1980 zijn op bijna twee hectare van voormalig landgoed Presikhaaf een twaalftal landschapstypen tot ontwikkeling gebracht. Honderden soorten planten, waarvan er tientallen zeldzaam zijn, hebben er een groeiplaats gevonden. Er komen, naast tientallen vogel- en zoogdiersoorten, ook duizenden soorten insecten voor.

Ieder seizoen is een belevenis met vaak spannende ontmoetingen. De Bunzing of  Vos, IJsvogel, Groene Specht, de Eikepage of Gehakkelde Aurelia – je kunt ze allemaal tegenkomen in de heemtuin. De brede variatie aan landschapstypen, zoals akkers, bloemrijk hooiland, heide, hakhout, uiterwaarde en rietland, vormen samen het boerenland van weleer – met de grote biodiversiteit die daarbij hoort.  Door het kleinschalige beheer met beperkte mechanisatie (het ouderwetse ‘keuterboeren’) wordt deze rijkdom in stand gehouden.

De ligging van de heemtuin is uniek:  op de zuid-hellingen van een stuwwal, met het hoge, zanderige Veluwe-massief in het noorden en het lage, kleiige rivierengebied in het zuiden. Zulke overgangsgebieden bezitten een grote natuurlijke variatie. Karakteristiek voor dit reliëfrijke terrein zijn de vele bronplekken en beken.

Hét kenmerk van de heemtuin is dan ook veel reliëf én een stromende beek. Het natuurlijke bronwater is afkomstig uit park Angerenstein. De beek voedt in de heemtuin een bospoel, een dode rivierarm, een moeraszone, rietland en een uiterwaard. Deze situatie komt in geen andere heemtuin in Nederland voor.

Langs de wandeling met de rode paaltjes staan informatiebordjes. Zo kom je meer te weten over de verschillende landschappen, het beheer en de specifieke waarde ervan.

De aanleg is tot stand gekomen dankzij een initiatief van het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Arnhem. Het beheer en educatief gebruik van de tuin is in handen van Natuurcentrum Arnhem.

De heemtuin wordt door veel educatieve instanties gebruikt. Behalve het IVN, zijn dat ook KNNV, Hogeschool Arnhem Nijmegen Pabo, Helicon, IPC Groene Ruimte en Hogeschool VHL.

Heemtuin-Presikhaaf_6781

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem