Duiven

Duiven worden al heel lang gehouden door mensen, in duiventillen. Omdat duiven altijd terugkeren naar het hok waar ze geboren zijn, kunnen ze vrij rondvliegen. Ze werden gehouden als voedsel of om in te zetten als postduif. Tegenwoordig worden duiven vooral gehouden als sierduif of om er wedstrijden mee te vliegen.
Op Stadsboerderij Presikhaaf hebben we vier Oudhollandse duivenrassen: De Voorburgse Schildkropper, de helmduif (zie foto boven), de Gelderse Slenk en de Oudhollandse meeuw.

Voortplanting
Duiven in de natuur maken een eenvoudig, wat rommelig nest van takjes. In ons duivenhok zijn er speciale broedhokjes waar de duiven hun nest in maken en eieren leggen. Een duif legt twee eieren, het broeden duurt 18 dagen. Als de jongen uit het ei komen, zijn ze blind en bedekt met dun geel dons. Na drie tot zes dagen gaan de oogjes open.

Jongen
Jonge duiven worden door beide ouders gevoerd met duivenmelk uit de krop. De krop is een holte in de keel, waar voedsel tijdelijk wordt opgeslagen. Hier wordt een afscheiding gemaakt die bestaat uit eiwitten en vet. Het kost de ouders veel energie om deze kropmelk aan te maken. Daarom legt een duivin meestal maar een of twee eieren, zodat ze ook in staat is om de jonge duifjes groot te brengen. De duiven worden ongeveer twee tot drie weken gevoerd door de ouders, daarna gaan ze zelf eten.

Duiven-weetjes

  • Er zijn verschillende soorten duiven: zaadetende en vruchtenetende duiven. Het is wat makkelijker om voor zaadetende duiven te zorgen, omdat in het voer alle nodige voedingsstoffen zitten.
  • De kuikens die je soms op de boerderijen ziet, zijn raskuikentjes. Hier wordt mee gefokt om de rassen in stand te houden.

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem