Ruïne

Begin 2008 werd op onze locatie ‘de Korenmaat’ in Arnhem-Zuid een oude schuur gesloopt. Met ruim 14 m³ van dit 170 jaar oude materiaal is in de heemtuin Presikhaaf een ruïne gebouwd waarbij alles is hergebruikt: de stenen, de mortel en alle overige puinresten.

Ruïne

Ruïne

Een ruïne is een heel specifieke groeiplaats, geschikt voor planten die van nature op rotsachtige bodems voorkomen. In ons land wijken zulke planten uit naar stad- en kademuren, putten en trottoirs. Deze ruïne in de heemtuin verbeeldt een restant van bebouwing. In de vormgeving is gezorgd voor zoveel mogelijk reliëf – kleine kiertjes en randjes waarop muurvegetatie zich thuis voelt. Er zijn zonnige, droge en hete plekken, maar ook schaduwrijke, vochtige en koele delen.

Ruïne

Ruïne

De ruïne is al goed aan het verweren. De combinatie van neerslag en vorst hebben reeds vele van de zachte bakstenen doen splijten. Op ingewaaid (en aangebracht) organisch materiaal hebben zich spontaan algen, (korst)mossen en algemene soorten als Paardenbloem, Vogelmuur en Robertskruid gevestigd, evenals een Lijsterbes. Echte muurplanten kunnen deze nieuwe groeiplaats niet op eigen kracht bereiken en worden gezaaid of geplant. Voorbeelden zijn Muurbloem, Muurpeper op vlakke en zonnige plekken, Gele Helmbloem en Muurleeuwebek op steile of koele plekken. Ook in de directe omgeving van de ruïne, waar resten kalkhoudend puin liggen, kunnen nieuwe soorten gaan groeien, zoals Slangenkruid of Koningskaars.

Ruïne met begroeiing

Ruïne met begroeiing

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem