Ruigten – Uiterwaard

Uiterwaarden zijn er volop in de omgeving van Arnhem. Het zijn de gebieden langs de rivier waar de waterstand door het jaar heen sterk wisselt. ‘s Winters staat de uiterwaard vaak tijdelijk onder water en ‘s zomers loopt er regelmatig vee. Met het hoge water wordt voedselrijk slib aangevoerd. De bodem is daardoor voedselrijk en vochtig, met een ruige begroeiing als resultaat.

Uiterwaard in maart

Uiterwaard in maart

Langs en in het water groeien veel planten met een ‘rietachtig uiterlijk’, zoals Riet, Lisdodde en Gele Lis. Op de wat hogere delen vinden we planten als Wederik, Kattenstaart, Grote Brandnetel en Moerasspirea. Allemaal planten die voor veel insecten en hun larven aantrekkelijke voedselbronnen zijn.

Fluitenkruid in de uiterwaard

Fluitenkruid in de uiterwaard

Als tijdens koud winterweer de stuw in de beekloop van de heemtuin wordt opgezet en de uiterwaard onderloopt, voert het water van de beek, naast mineralen, ook stadse verontreinigingen aan. Hierdoor zijn in de loop der jaren soorten als brandnetel en riet gaan domineren. Als na maart het water gedaald is en de groei weer op gang komt, worden deze soorten een aantal keren selectief bestreden (weggeknipt). Minder sterkere soorten als kattenstaart of moerasspirea kunnen hierdoor langzamerhand terrein terug veroveren. In september wordt de uiterwaard grotendeels gemaaid en geruimd. Sommige stukken met verhoutende soorten blijven de winter overstaan.

Panorama uiterwaard

Panorama uiterwaard

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem