Grasland – Schraal grasland

Dit type grasland kwam vroeger veel voor op de armere (‘schrale’) gronden op de hogere delen rond Arnhem. Het is van nature zeer bloemrijk.

Schrale graslanden werden vooral als hooiland gebruikt. Ze lagen ver van de boerderij en werden nauwelijks bemest. Decennia lang jaarlijks afvoeren van hooi verarmde de bodem nog meer. Hierdoor grepen talloze wilde bloemen als Rolklaver, Beemdkroon, Ereprijs en Blauwe Knoop hun kans.

Schraal grasland in bloei

Schraal grasland in bloei

In de moderne landbouw moet de productie en de voedingswaarde (van het gras) per hectare omhoog. Dit kan alleen door vaak en veel te bemesten en te oogsten. Sommige grassen gedijen dan prima – wilde bloemen kunnen er niet tegen en verdwijnen.

Beemdkroon en Gehoornde Aurelia

Beemdkroon en gehoornde aurelia in schraal grasland

Karakteristiek voor schraal grasland is onder andere de Ratelaar, een groene halfparasiet. Haar bladeren maken bouwstoffen en suikers aan, maar voor water en zouten parasiteert de plant ondergronds op de wortels van grassen. Deze gastheren worden hierdoor in hun ontwikkeling geremd en vervolgens is er nog meer ruimte voor de vele kruiden.

Panorama schraal grasland

Panorama schraal grasland

Om de grote variatie aan kruiden in de heemtuin in stand te houden, richt het beheer zich op het arm houden van de bodem. Er wordt daarom nooit bemest. Wanneer de meeste kruiden – waaronder orchideëen – hun zaden hebben laten vallen, wordt er gemaaid (eind augustus). Het maaisel wordt als hooi afgevoerd naar de stadsboerderij.

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem