Grasland – Rivierdijk

Een dijk is een eigenlijk een grasland met hellingen. In de heemtuin zijn twee dijken te vinden. De begroeiing van de beide dijken geeft een beeld van wat u aan planten op de IJssel- en Rijndijken in de omgeving van Arnhem kunt tegenkomen.

Heideschapen op de dijk

Heideschapen op de dijk

De ene dijk in de heemtuin ligt in de noord-zuid richting en heeft daarom een oost- en een westhelling. De andere dijk loopt van oost naar west en heeft dus een noord- en een zuidhelling. Dit levert alle mogelijke variaties op van hoog, droog en volle zon tot laag, vochtig en strijklicht. Op een rijke kleibodem levert dit heel wisselende groeiplaatsen op en een weelderig kleurenpallet aan graslandplanten. Blauw van Cichorei en Beemdooievaarsbek, geel van Boerenwormkruid en Boterbloem, rood van Knoopkruid en Klaver. En wit van schermbloemigen zoals Fluitenkruid en Bereklauw. Let ook eens op de talloze bijen, hommels, zweefvliegen en kevers die op deze bloemenzee afkomen.

Panorama rivierdijk

Panorama rivierdijk

Kleiïge dijken zijn zo’n rijke groeiplaats dat er tweemaal per jaar gehooid moet worden, in juli en oktober. Het maaisel wordt afgevoerd naar de stadsboerderij. Met dit beheer zal het grasland niet verruigen en kunnen op de schraalste plekjes zwakkere soorten als Margriet hun kansen grijpen.

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem