Bos – Iepen-Essenbos

Het Iepen-Essenbos groeit op rijke, kalkhoudende kleigronden. Het komt daarom vooral voor in de rivierdalen. In de omgeving van Arnhem is dit bostype nog te vinden bij kasteel Doorwerth.

Het Iepen-Essenbos bestaat uit vele lagen. Helemaal boven, in het kronendak, domineren Iep en Es, maar ook Linde en Eik komen er voor. Daaronder een tweede boomlaag van jonge exemplaren. Vervolgens een goed ontwikkelde struiklaag met Meidoorn, Vlier en Aalbes. Ertussen slingeren lianen als Hop en Bosrank – deze zijn karakteristiek in dit bostype.

Voorjaar in het essen-iepenbos

Voorjaar in het essen-iepenbos

De kruidlaag is zeer soortenrijk met een groot aandeel bolgewassen. Soorten als Sneeuwklokje, Daslook en Voorjaarshelmbloem zorgen voor een kleurrijk voorjaar. Ook de zomen, in de luwte van het bos, zijn kruidenrijk. In de vochtige halfschaduw voelen Bosaardbei, Bosandoorn en Agrimonie zich thuis, samen met ‘gewone’ soorten als Zevenblad, Brandnetel en Fluitenkruid.

Winterakoniet in essen-iepenbos

Winterakoniet in essen-iepenbos

Het beheer is gericht op het behoud van de soortenrijkdom. Dit betekent dat er voldoende licht en ruimte voor de zwakkere en kwetsbare soorten aanwezig moet blijven. Het zal af en toe nodig zijn een boom te vellen. Ook in de randen zal de verjonging van bomen en struiken moeten worden beperkt.

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem