Beekloop – Benedenloop

In de middeleeuwen zijn de rivieren in ons land bedijkt. De bedding van de rivier ligt sindsdien vast. Toen zijn ook de uiterwaarden ontstaan in de benedenloop. Het zijn de buitendijkse delen die bij hoog water onderlopen. Dit gebeurt veelal in het winterseizoen.

De beek rond de uiterwaard

De beek rond de uiterwaard

Het hoogwater voert veel materiaal mee – van grof zand tot fijne kleideeltjes. Het zwaardere zand bezinkt snel, dichtbij de hoofdbedding. De lichtere, zwevende kleideeltjes bezinken alleen als het water nauwelijks meer stroomt. Dit gebeurt verder van de stroom vandaan, in de uiterwaarden. Hier slibt jaarlijks een laagje vruchtbare, minerale klei aan.

De beek met stuw in de winter

De beek met stuw in de winter

Dit proces wordt in de heemtuin nagebootst met behulp van een stuw in de beek. Door de stuw op te zetten, stroomt de uiterwaard onder. Dit gebeurt in de wintermaanden. Een aantal weken per jaar staat het water hoog en kunnen er in de uiterwaard kleine, voedselrijke deeltjes aanslibben.

De beek ter hoogte van de stuw

De beek ter hoogte van de stuw

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem